Trouwen en partnerschap registreren

Trouwt u in een andere gemeente?

Dan regelt u dat in de gemeente waar u gaat trouwen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap.

Huwelijk aanmelden

Voordat u kunt trouwen maakt u melding van uw voorgenomen huwelijk bij de gemeente Tiel. Dit doet u minimaal 2 weken en maximaal een jaar voor uw trouwdatum.

Welke trouw mogelijkheden zijn er?

Gratis trouwen

 • Op maandag en woensdag om 9.00 uur wordt tweemaal per week gelegenheid gegeven om gratis te trouwen. De huwelijksvoltrekking is praktisch: uitsluitend het ja-woord en het ondertekenen van de akte. Dit duurt maximaal 5-10 minuten. De enige aanwezigen zijn uzelf en uw partner en maximaal 4 gasten (incl. getuigen). De huwelijksvoltrekking vindt plaats in een spreekkamer. Er is géén mogelijkheid voor toespraken en u krijgt een trouwambtenaar toegewezen.

Eenvoudig trouwen

 • Op maandag en woensdag om 11.00 uur kunt u op afspraak eenvoudig trouwen. De huwelijksvoltrekking is praktisch: uitsluitend het ja-woord en het ondertekenen van de akte. Er is géén mogelijkheid voor toespraken en u krijgt een trouwambtenaar toegewezen. Afhankelijk van het aantal gasten (maximaal 45) vindt de voltrekking plaats in een spreekkamer of in de trouwzaal van het Ambtmanshuis. Voor eenvoudig trouwen betaalt u een gereduceerd tarief.

Uitgebreid trouwen (incl. ceremonie)

 • Kiest u voor een uitgebreide ceremonie dan kunt u op alle dagen trouwen, behalve op zon- en feestdagen. U kunt o.a. zelf uw trouwlocatie en trouwambtenaar bepalen.

Trouwlocatie

In principe mag u in de gemeente Tiel overal trouwen. Zo kunt u bijvoorbeeld trouwen in de trouwzaal van het Ambtmanshuis, op uw feestlocatie of in uw eigen achtertuin. Wel zijn er een aantal vanzelfsprekende voorwaarden waaraan de locatie moet voldoen. Trouwt u op een eigen gekozen locatie in de gemeente Tiel? Dan moet u uiterlijk 6 weken voor de huwelijksvoltrekking een schriftelijke overeenkomst met de eigenaar van de trouwlocatie bij ons inleveren. 

Trouwambtenaar

Als bruidspaar kunt u aangeven welke buitengewoon ambtenaar u in de 'echt' gaat verbinden. Gemeente Tiel heeft meerdere buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (Babsen) die alleen in dienst zijn voor het voltrekken van huwelijken. Om er zeker van te zijn dat de ambtenaar van uw keuze beschikbaar is, kunt u hiervoor zelf rechtstreeks contact opnemen. Meer informatie, beschikbaarheid en contactgegevens vindt u op de pagina trouwambtenaren.

U kunt ook een familielid of kennis vragen uw ‘eigen trouwambtenaar’ te worden. Hiervoor doet u uiterlijk 3 maanden voor het huwelijk plaatsvindt een aanvraag voor een ’Trouwambtenaar voor 1 dag. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden en extra kosten verbonden. 

Getuigen

Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen. Indien gewenst kan de gemeente (tegen vergoeding) voor getuigen zorgen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Dit kunt u in elke gemeente regelen. U hebt geen getuigen nodig voor het omzetten van uw geregistreerd partnerschap in een huwelijk.
Wilt u in de gemeente Tiel uw partnerschap omzetten? U heeft de keuze uit een gratis omzetting, eenvoudige of uitgebreide ceremonie. U kunt dit (nog) niet online regelen. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met burgerzaken via 0344 - 637 111.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Eén van u is Nederlander?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u nog moet tonen.

Tarieven per 1 januari 2023
Gratis huwelijksvoltrekking / geregistreerd partnerschap / omzetting (ma of woe 9.00 uur) gratis 
Eenvoudige ceremonie € 212,00
Uitgebreide ceremonie (maandag tot en met vrijdag)

€ 499,00

Uitgebreide ceremonie op zaterdag

€ 697,00

Uitgebreide ceremonie, eigen gekozen locatie

€ 351,00

Benoeming Trouwambtenaar voor 1 dag (reeds beëdigd)

€ 228,00
Benoeming Trouwambtenaar voor 1 dag (nog niet eerder beëdigd)

€ 326,00

Ambtelijke getuigen bij het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap per medewerker € 90,45

Een geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk, maandag tot en met vrijdag (aan de balie)

€ 98,95

Naast de bovengenoemde tarieven zijn de kosten voor de eventuele benodigde stukken:

Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie Tiel € 11,60 
Een uittreksel uit de burgerlijke stand € 15,70
Een trouwboekje € 44,20

Kosteloos huwelijk met ceremonie

Bedoeld voor inwoners die in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Voldoen de partners aan deze voorwaarde dan krijgen zij een huwelijksvoltrekking met volwaardige ceremonie inclusief een toespraak van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.