Uitgifte onroerend goed

De gemeente Tiel maakt via deze pagina de (voorgenomen) uitgifte van gemeentelijke onroerende zaken (grond en opstallen) bekend. Het gaat hier zowel om onroerende zaken die door middel van een openbare selectieprocedure worden uitgegeven als om uitgiften waarbij deze procedure niet is gevolgd (één-op-één uitgiften).