Uitgifte onroerend goed één op één

Op deze pagina informeert de gemeente de markt ook over voorgenomen overeenkomsten die niet na het doorlopen van een selectieprocedure tot stand komen. Hierdoor kan een potentiële gegadigde kennisnemen van een voornemen en van de motivatie van de gemeente om een overeenkomst met de betreffende partij aan te gaan. Binnen de aangegeven vervaltermijn kan een potentiële gegadigde een kort geding starten om het aangaan van deze overeenkomst tegen te gaan.

Voorgenomen verkoop percelen grond aan de Wethouder Van Ooijenweg in Wadenoijen

Publicatiedatum: 15 mei 2024

De gemeente Tiel geeft hierbij kennis van haar voornemen tot verkoop van een perceel gelegen ter plaatse van de Wethouder Van Ooijenweg in Wadenoijen,  kadastraal bekend gemeente Wadenoijen, sectie E, nummer 165, aan netbeheerder Liander N.V., voor het plaatsen van een transformatorruimte ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening.

Motivering

Gemeente Tiel meent dat netbeheerder Liander N.V. de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de koop van deze grond. De beoogde locatie is door partijen geschikt bevonden voor de realisatie van een nieuwe transformatorruimte ten behoeve van het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk.

Tegen de voorgenomen verkoop kan geen zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de Awb worden ingediend, c.q. ingesteld. Als u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop, dan dient u dat binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie, tot  4 juni 2024, kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Als u vragen heeft over deze beoogde verkoop dan kunt u per e-mail contact opnemen via gronden@tiel.nl.

De gemeente Tiel geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021. Lees meer over deze uitspraak en de consequenties op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Verlengen huurovereenkomst Predikbroedersweg 3 Tiel

Publicatiedatum: 25 april 2024

De gemeente Tiel is van plan om de huurovereenkomst voor 2 klaslokalen, 2 bergingen, personeelsruimte en medegebruik van toiletten en hal  in de voormalige Pr. Margrietschool, Predikbroedersweg 3 in Tiel te verlengen. De huurovereenkomst wordt verlengd van 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025.

Motivering

Het gaat hier om verlenging van een huurovereenkomst met dezelfde huurder. De mogelijkheid tot verlenging van de huurovereenkomst was al opgenomen in de publicatie waarin de gemeente deze lokalen aanbood. De activiteiten van de huurder passen binnen de bestemming van de locatie,  richten zich op kinderen tot 12 jaar en zijn passend naast basisscholen. Daarnaast heeft de huurder met eigen middelen geïnvesteerd om de gehuurde ruimtes geschikt te maken voor kinderopvang. 

Vervaltermijn

Tegen de voorgenomen verhuur kan geen zienswijze, bezwaren of beroep in de zin van de AWB worden ingediend c.q. ingesteld. Als u het niet eens bent met de voorgenomen verhuur, dan dient u dat binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie, tot 16 mei 2024 kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechten van de rechtbank Gelderland.

Als u vragen heeft over deze verhuur dan kunt u per e-mail contact opnemen met vastgoed@tiel.nl

Didam arrest

Met deze publicatie geeft de gemeente Tiel uitvoering aan het arrest van de Hoge raad d.d. 26 november 2021. Lees meer over de uitspraak en consequenties hiervan op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.