Veelgestelde vragen Tiel Speelt

Waarom draagt de gemeente beheer en onderhoud speelplekken over?

De gemeenteraad heeft in september 2016 besloten dat de gemeente stopt met het onderhoud en beheer van speelplekken. Het gaat om speelplekken voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De gemeenteraad wil bezuinigen op speelplekken én inwoners een grotere rol geven in het beheer en onderhoud. We zien dat de inzet van inwoners speelplekken vaak mooier en beter maakt.

Bewoners krijgen daarom de mogelijkheid om bestaande speelplekken te houden door ze zelf te onderhouden en beheren. De gemeente is verplicht om de speelplekken veilig te houden.

Wat is beheer en onderhoud van een speelplek?

Beheer en onderhoud is alles wat nodig is om de speelplek schoon, heel en veilig te houden. Maar ook: zorgen dat het een fijne plek blijft voor de kinderen en de buurt. Hierbij kunt u denken aan het organiseren van activiteiten (zoals Burendag), het schoonhouden, bijschilderen of uitvoeren van kleine reparaties aan toestellen. En ook: meedenken over het vervangen van toestellen en aanspreekpunt zijn voor de buurt.

Neemt u het beheer en onderhoud van een speelplek over, dan staat u er niet alleen voor. De gemeente helpt u daarbij. De gemeente doet de veiligheidsinspecties en het groenonderhoud. Ook blijft de gemeente meedenken en advies geven over spelen en speeltoestellen. Ook komt er in totaal jaarlijks € 100.000,- beschikbaar voor alle speelplekken.

Wat blijft de gemeente doen?

De gemeente doet de veiligheidsinspecties en het groenonderhoud. Er komt ieder jaar € 100.000,- beschikbaar voor alle speelplekjes in Tiel samen. Dit jaar beheert de gemeente dit geld nog zelf.

Wat gebeurt er als bewoners het beheer en onderhoud van een speelplein niet overnemen?

Als buurtbewoners het beheer en onderhoud van een speelplek niet overnemen, dan verdwijnen de speeltoestellen uiteindelijk. Kinderen kunnen op die plek dan nog steeds spelen, maar zonder speeltoestellen.

Wat gebeurt er als een toestel kapot gaat?

Kapotte speeltoestellen repareren we alleen als een groep bewoners de speelplek overneemt. Moet een toestel vervangen worden? Dan kijken we samen met de bewoners die de speelplek overnemen naar wat mogelijk is

Kunnen bewoners wel het beheer en onderhoud doen?

In Tiel zijn veel inwoners al bezig met het onderhoud en beheer van speelplekken. Zo hebben bewoners de speelplek bij de Neerijnenlaan zelf in onderhoud. En bij de Vurenlaan/Liendenlaan en Meeslaan verbeteren bewoners de speelplek.