Veelgestelde vragen Veilingterrein

Je kunt er straks gaan wonen. Het wordt allereerst een aantrekkelijke woonbuurt met ongeveer 325 woningen voor jong en oud. En er komt een nieuw modern en duurzaam onderwijscomplex van het Beroepscollege van het Lingecollege. Verder willen we waardevolle bebouwing behouden voor Tiel. Bijvoorbeeld om in te wonen, te werken, te ontmoeten of als pleisterplek voor de buurt. Dit vraagt nog verder onderzoek hoe we dat gaan invullen. Ook richten we het gebied in met aandacht voor het welzijn en de gezondheid van de bewoners. We sluiten aan bij bestaande groenstructuren en trekken deze door tot op het terrein. Er is ruimte voor voetgangers, spelen, bewegen en sporten. Het groen nodigt uit om te bewegen en te ontmoeten, waarbij ruimte is voor mensen in elke levensfase.

De bedrijven blijven voorlopig nog gewoon gevestigd op het Veilingterrein, totdat de nieuwbouw van start gaat.

De plannen gaan door. De bestemmingsplan procedure is bijna afgerond. De gemeenteraad heeft eind 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Het plan ligt nu nog van 11 januari tot en met 21 februari ter inzage. Er is alleen nog beroep mogelijk tegen de plannen bij de Raad van State.

Meer informatie, klik hier.

Ja het plan gaat nu zeker door! De subsidies van het Rijk en de Provincie zijn inmiddels aan ons toegekend en de gemeente raad heeft in februari definitief besloten om geld te investeren in de realisatie van de plannen op het Veilingterrein en de Teisterbantlaan.

Ja, er zijn een documenten van de visie, het Stedenbouwkundig Plan (ontwerp) en het Beeldkwaliteitsplan.

Omdat het beide prachtige nieuwe woonbuurten worden, elk met hun eigen kwaliteiten, dichtbij voorzieningen op aantrekkelijke locaties. Voor brede doelgroepen, van jong tot oud, grondgebonden woningen en appartementen, sociale huur tot dure koop, voor elk wat wils, duurzaam en in een groene woonomgeving.

We zijn nu druk bezig met het opstellen van het definitieve stedenbouwkundig plan. Tegelijkertijd zijn we ook bezig met de voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure. We verwachten in juni het ontwerp bestemmingsplan af hebben. We zullen dan nog een derde dialoogronde met u organiseren over de definitieve plannen.  

We rekenen op een start bouw op het Veilingterrein eind 2024. Dit betekent dat we waarschijnlijk eind 2023 beginnen met slopen en bouwrijp maken en de aanleg van de rotonde. We bouwen eerst de woningen en het nieuwe Beroepscollege op het Veilingterrein, daarna wordt het oude Beroepscollege op de locatie Teisterbantlaan gesloopt en worden daar de nieuwe woningen gebouwd, waarschijnlijk in 2025 of 2026.

Op het Veilingterrein komen 325 woningen. Dit wordt een mix van eengezinswoningen en appartementen. Koopwoningen uiteenlopend van betaalbaar, middelduur en duur.  Variatie van rijwoningen, hoekwoningen, twee onder 1 kap en vrijstaand. Daarnaast komen er 104 sociale huurwoningen, waarvan 82 appartementen en 22 eengezinswoningen voor Thius. De appartementen zijn zeer geschikt voor senioren omdat ze gelijkvloers zijn en in de directe nabijheid liggen van voorzieningen.

Op de Teisterbantlaan worden 79 koopwoningen en 10 huurwoningen gebouwd. Dit worden betaalbare rijwoningen. Op de Teisterbantlaan komen geen appartementen. 

Gebiedsontwikkelaar BPD heeft al een website gemaakt waarop de eerste informatie over wonen op het Veilingterrein staat: www.nieuwbouwintiel.nlexterne-link-icoon.

De exacte prijzen van de woningen op het Veilingterrein en de Teisterbantlaan zijn nog niet bekend. We kunnen wel delen met u dat een van de voorwaarden van de subsidie van het Rijk is dat de helft van de woningen die we bouwen betaalbaar moet zijn. Dit wil zeggen dat de helft van de circa 415 woningen een prijs heeft die lager is dan de Nationale Hypohteek Garantiegrens (NHG), namelijk €355.000,-. Daarnaast worden er 104 sociale huurwoningen toegevoegd op het Veilingterrein en 10 aan de Teisterbantlaan.

Ja, als de integrale ontwikkeling niet door zou kunnen gaan, gaan we er van uit dat het Lingecollege in ieder geval naar deze locatie verhuist.

Verwachting is start bouw medio 2023 en oplevering medio 2024.

In het definitieve schetsontwerp en het beeldkwaliteitsplan geven we meer tekst en uitleg en vooral meer beeld van hoe mooi de woonbuurten er straks uit komen te zien. 

In het Definitieve Ontwerp Stedenbouwkundig Plan staat op welke plek de nieuwe gebouwen komen en wat hiervoor de regels zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om hoe hoog gebouwen mogen worden. Ook staan er op grote lijnen in wat de ideeën zijn voor openbare ruimte.

Het Beeldkwaliteitsplan gaat dieper in op we willen dat de gebouwen en de openbare ruimte eruit komen te zien. Hierin worden criteria opgenomen waar later aan getoetst gaat worden, bijvoorbeeld richtlijnen voor de architectuur van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Dit Beeldkwaliteitsplan zorgt ervoor dat we de ruimtelijke kwaliteit die we willen behalen ook waar kunnen maken.

De nieuwe woningen aan de achterkant van de bestaande woningen aan de Papesteeg en Thorbeckestraat moeten goed ontsloten worden door de nieuwe buurtweg. Op het Veilingterrein komt dus een nieuwe weg die van de Stationstraat tot aan de Papesteeg loopt. Deze straat wordt ingericht als een woonerf waarbij de auto te gast is. We willen hiermee het aantal extra verkeersbewegingen beperken. Dit betekent dat de buurtstraat geen traditionele straat wordt, maar een groene straat. Ook komen er geen parkeerplaatsen gemaakt langs deze straat. Zo draagt deze straat draagt bij aan het ruimtelijke en groene karakter van het gebied.

U kunt zich nog niet inschrijven voor de nieuwe woningen. Wel kunt u zich aanmelden bij de gemeente Tiel en ontwikkelpartner BPD via veilingterrein@tiel.nl en www.nieuwbouwintiel.nlexterne-link-icoon. U wordt dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het project. Voor de sociale huurwoningen van Thius kunt u zich inschrijven via Woongaardexterne-link-icoon.

De woningen worden natuurlijk in de eerste plaats ontwikkeld voor de eigen inwoners, in de plannen is ruim de helft van de woningen betaalbaar (waarvan 104 woningen sociale huur). Er komen ook dure woningen, daarmee willen we ook nieuwe inwoners aantrekken.

We houden rekening met ongeveer 750 m2 commerciële activiteiten in de villa van de Fruitveiling en in het direct daarnaast gelegen deel van de oude Metawa fabriek. Daarover gaan we nog in gesprek met ondernemers en belangstellenden in Tiel.

De Spoorstraat en de buurtweg worden allemaal 30km/u wegen. De Papesteeg is momenteel een 50km/u weg en maakt in eerst instantie geen onderdeel uit van deze gebiedsontwikkeling. Echter, door de komst van de rotonde verwachten we dat dit de verkeersveiligheid bevordert. De gemeente is op de hoogte van de zorgen over de hoge snelheid op de Papesteeg en onderzoekt wat mogelijk is om dit veiligter te maken. 

De fietstunnel onder het spoor maakt ook geen deel uit van dit project. Wel zullen wij er in het bestemmingsplan en bij het inrichten van de infrastructuur wel rekening mee houden, zodat we een goede aansluiting kunnen maken mocht de fietstunnel worden gerealiseerd in de toekomst.