Rood rond bord met witte streep in het midden met de tekst do not enter

Verdacht materiaal Tweede Parallelweg

27 mei 2024
Nieuws

Tijdens de aanleg van een speeltuin aan de Tweede Parallelweg in Tiel is asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het terrein is daarom afgezet en mag niet betreden worden. Bij grondwerkzaamheden kwam puin met het verdachte materiaal aan de oppervlakte. Verder onderzoek moet uitwijzen of het echt om asbest gaat en om welke hoeveelheid het gaat. Aan de hand daarvan wordt bekeken hoe het materiaal wordt opgeruimd en de aanleg van de speelplaats kan doorgaan.