Verloop proces

Met het aangeven van burgemeester Hans Beenakker dat hij niet beschikbaar is voor een derde ambtstermijn in Tiel, werd de officiële procedure naar het zoeken en benoemen van een nieuwe burgemeester gestart. Wij brengen u via deze pagina graag op de hoogte van de laatste stand van zaken in deze zoektocht.

Start procedure

Op 13 juli 2023 werd, met het aanbieden van de profielschetsexterne-link-icoon aan commissaris van de Koning John Berends, de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Tiel officieel gestart.

Daarna volgde op 17 juli 2023 de publicatie van de burgemeestersvacature in de Staatscourant. Geïnteresseerde kandidaten konden tot en met maandag 28 augustus 2023 reageren.

Laatste update

Gemeenteraad beveelt Frank van der Meijden aan als nieuwe burgemeester van Tiel

De gemeenteraad heeft op donderdag 16 november 2023 tijdens een extra raadsvergadering besloten de heer Frank van der Meijden voor te dragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Tiel. Hij volgt daarmee burgemeester Beenakker op.

Frank van der Meijden
De heer Van der Meijden is 59 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen. Op dit moment is hij burgemeester van de Brabantse gemeente Laarbeek.

De vertrouwenscommissie is ervan overtuigd dat hij zijn ervaring vanuit veel bestuurlijke rollen en initiatieven, maar ook op het gebied van veiligheid, goed kan inzetten in Tiel. De heer Van der Meijden heeft een nuchtere, verbindende en veerkrachtige indruk gemaakt.

Procedure
De heer Van der Meijden wordt nu via de commissaris van de Koning aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vervolgens vindt behandeling in de ministerraad plaats en uiteindelijk wordt de burgemeester officieel door de Koning benoemd.

Installatie
De installatie van de nieuwe burgemeester tijdens een bijzondere raadsvergadering staat gepland voor donderdag 15 februari 2024 om 19.30 uur.