Wet open overheid (Woo) verzoek

De gemeente geeft informatie over haar beleid, organisatie en dienstverlening. Wilt u meer of specifieke informatie? Dan kunt u vragen om de informatie openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. In de Wet open overheid (Woo) is geregeld of de informatie geschikt is om openbaar te maken.