Wet open overheid (Woo) verzoek

De gemeente geeft informatie over haar beleid, organisatie en dienstverlening. Wilt u meer of specifieke informatie? Dan kunt u vragen om de informatie openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. In de Wet open overheid (Woo) is geregeld of de informatie geschikt is om openbaar te maken.

Informatie gemeentelijk beleid

De gemeente geeft informatie over haar beleid, organisatie en dienstverlening via:

Wilt u meer of specifieke informatie? Dan kunt u vragen deze informatie openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. In de Wet open overheid (Woo) is geregeld of de informatie geschikt is om openbaar te maken.

Hoe werkt het?

  • Het verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of voorbereiding van dat beleid.
  • Het verzoek moet gaan om vastgelegde en opgeslagen informatie. Denk bijvoorbeeld aan brieven, memo’s, voorstellen, foto’s, films, geluidsopnames of een computerbestand.
  • De informatie moet beschikbaar zijn bij de gemeente en niet op een andere manier openbaar gemaakt zijn.

Een verzoek indienen

Stuur uw brief per mail naar woo@tiel.nl of per post naar:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel
t.a.v. Juridische Zaken
Postbus 6325
4000 HH Tiel

Stuurt u uw verzoek per mail? Zet dan in de onderwerpregel <Woo-verzoek> en het onderwerp waar uw verzoek over gaat.

Zet in uw verzoek in ieder geval de volgende informatie:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw emailadres en telefoonnummer
  • De datum waarop u het verzoek indient
  • Waarover u informatie wilt en welke documenten u daarover wilt ontvangen
  • Uw handtekening

Wanneer ontvangt u de informatie?

Wij handelen uw verzoek binnen vier weken af. Is het verzoek groot of ingewikkeld? Dan kunnen we de termijn met twee weken verlengen.

U krijgt de informatie digitaal toegestuurd (kopie of samenvatting). U kunt de documenten ook inzien op het stadhuis. Dat is gratis. Wilt u per post kopieën hebben? Dan vragen we daar een vergoeding (leges) voor.

Weigering 

Soms weigeren we een Woo verzoek. Bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke informatie gaat. Denk aan bedrijfsinformatie, schending van privacy van personen of documenten voor intern overleg.

Ontvangt u niet op tijd antwoord op uw Woo verzoek? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit.

Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag over het indienen van een Woo-verzoek? Neem dan contact op met een medewerker van onze afdeling Juridische Zaken via telefoonnummer 0345 - 477 700 of stuur een mail naar woo@tiel.nl.

Ingediende Woo-verzoeken