Woo-verzoek indienen

Stuur uw brief per mail naar woo@tiel.nl of per post naar:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel
t.a.v. Juridische Zaken
Postbus 6325
4000 HH Tiel

Stuurt u uw verzoek per mail? Zet dan in de onderwerpregel <Woo-verzoek> en het onderwerp waar uw verzoek over gaat.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een taak van de gemeente of een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
 • Het moet gaan om informatie die is vastgelegd in documenten. De WOO is niet bedoeld voor het stellen van vragen.
 • Zet in uw verzoek in ieder geval de volgende informatie:
  - Uw naam, adres en woonplaats
  - Uw emailadres en telefoonnummer
  - De datum waarop u het verzoek indient
  - Waarover u informatie wilt en welke documenten u daarover wilt ontvangen
  - Uw handtekening

Afhandeling
Wij handelen uw verzoek binnen vier weken af. Is het verzoek groot of ingewikkeld? Dan kunnen we de termijn met twee weken verlengen.

U krijgt de informatie digitaal toegestuurd (kopie of samenvatting). U kunt de documenten ook inzien op het stadhuis. Dat is gratis. Wilt u per post kopieën hebben? Dan vragen we daar een vergoeding (leges) voor.

Weigering

Soms weigeren wij een Woo-verzoek. Bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke informatie gaat. Denk aan bedrijfsinformatie, schending van privacy van personen of documenten voor intern overleg.

Ontvangt u niet op tijd antwoord op uw Woo verzoek? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar makenexterne-link-icoon tegen het niet op tijd nemen van een besluit.

Vragen
Heeft u een vraag over het indienen van een Woo-verzoek? Neem dan contact op met een medewerker van onze afdeling Juridische Zaken via telefoonnummer 0345 - 477 700 of stuur een mail naar woo@tiel.nl.