Algemene informatie

De gemeente wil de ruimtelijk-economische winkelstructuur in het centrum van Tiel versterken door het beschikbaar stellen van subsidie om de toenemende winkelleegstand in de binnenstad tegen te gaan en te komen tot een toekomstbestendig winkelareaal met een aantrekkelijke mix aan functies.

Stimuleringsregeling

Is uw winkel gevestigd in het transformatiegebied en heeft u plannen om te verhuizen naar het kernwinkelgebied? (Zie voor de gebiedsaanduidingen de onderstaande kaart.) Dan komt u misschien in aanmerking voor een verplaatsingssubsidie.

Wilt u eerst onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verplaatsing naar het kernwinkelgebied? Dan is er ook nog een mogelijkheid om eerst een adviessubsidie te krijgen.

Of is uw pand gevestigd in de aanloopstraten en heeft u plannen om deze te verbouwen om het pand geschikt te maken voor een andere functie, niet zijnde horeca, detailhandel en wonen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een transformatiesubsidie.

Belangrijk

Let op staatssteun!
Op basis van de De-minimisverordening mogen ondernemingen maximaal 200.000 euro overheidssteun ontvangen over een periode van drie belastingjaren.

De Europese Commissie controleert op verboden staatssteun. Als steun van de gemeente achteraf toch niet is toegestaan, moet het gehele bedrag worden teruggevorderd.