Meer informatie

Onderzoek

Van medio 2022 tot en met medio 2023 heeft advies en ingenieursbureau Movares in onze opdracht alle alternatieven en hun effecten op de omgeving in dit project, onderzocht en beschreven in een milieueffectrapport (MER)externe-link-icoon  Hierbij gaat het bijvoorbeeld om  milieu, flora en fauna, archeologie enzovoort. Het doel is om zo tot een voorkeursalternatief te komen. 

Besluitvorming

Meer over het besluitvormingsproces staat op de pagina Voortgang en planningexterne-link-icoon. Dit onderzoek is een vervolg op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)externe-link-icoon in 2021.

Samenwerking

Het onderzoek wordt door Movares in nauwe samenwerking met gemeente uitgevoerd. En daarbij hebben wij ook gebruik gemaakt van de gebiedskennis van inwoners, ondernemers en andere partijen. Hoe? Dat leest u op de pagina Communicatie en participatie.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Osman Sancak, projectleider, telefoon 0344 - 63 71 11, e-mail osancak@tiel.nl