Opvanglocaties

Op 4 maart 2022 vroeg het Rijk aan de 25 veiligheidsregio’s om ieder 2.000 opvangplekken te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ook in onze gemeente vangen we vluchtelingen op.

Vragen en antwoorden opvanglocaties

Waar zijn of komen opvanglocaties in Tiel?

Ziekenhuis Rivierenland - gerealiseerd

In een oud gebouwdeel van ziekenhuis Rivierenland worden in twee leegstaande afdelingen ruim 70 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

Mobiele woonunits sportveld naast Lingecollege, locatie Heiligestraat- in voorbereiding

Het plan is om opvang te realiseren in vijftien mobiele woonunits op een deel van het sportveld naast het Lingecollege, locatie Heiligestraat. 

Voortgangsbericht 25 mei 2022

Het streven was om in mei 2022 de tijdelijke woonunits in gebruik te nemen. De bouw en aanleg vraagt meer tijd in de voorbereiding. Als we weten wanneer de vluchtelingen hun intrek kunnen nemen in de woonunits, dan vermelden we dat ook op deze pagina. 

Hooibeestje 3 – in voorbereiding

In het voormalige gebouw aan het Hooibeestje 3 in Passewaaij gingen tot een ruim een jaar geleden leerlingen van basisschool De Bataaf naar school. Het afgelopen jaar is het gebouw tijdelijk bewoond in het kader van leegstandsbeheer (anti-kraak). In het Hooibeestje kunnen we 50 tot 60 vluchtelingen uit Oekraïne een veilige tijdelijke woonplek bieden.

De werkzaamheden om het gebouw aan te passen voor de tijdelijke opvang van Oekraïners starten direct na de zomervakantie, op 22 augustus 2022. De verwachting is dat we in oktober 2022 de eerste vluchtelingen kunnen opvangen.

Er wordt een werkgroep gevormd waaraan verschillende partijen vanuit hun betrokkenheid deelnemen. De werkgroep denkt mee over hoe we de tijdelijke huisvesting zo goed mogelijk inpassen in de omgeving. We zoeken zes bewoners uit de directe omgeving van het Hooibeestje. En we benaderen het bestuur van de wijkvereniging, de buurtpreventie, de speeltuinwerkgroep Geulpark en de naastgelegen basisschool.

Direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Mag ik de locatie(s) bezoeken?

Nee, dat kan helaas niet. We willen de bewoners zoveel mogelijk privacy geven. Natuurlijk staat het daarbuiten iedereen vrij om contact te leggen.