Opvanglocaties

Op 4 maart 2022 vroeg het Rijk aan de 25 veiligheidsregio’s om ieder 2.000 opvangplekken te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ook in onze gemeente vangen we vluchtelingen op.

Vragen en antwoorden opvanglocaties

In een oud gebouwdeel van ziekenhuis Rivierenland worden in twee leegstaande afdelingen ruim 70 Oekraiense vluchtelingen opgevangen. Meer informatie hierover leest u in de nieuwsberichten van 31 maart en 12 mei.

In de loop van de maand mei 2022 wordt er opvang gerealiseerd in vijftien mobiele woonunits op een deel van het sportveld naast het Lingecollege, locatie Heiligestraat. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht:  Meer noodopvangplekken voor Oekraïners

We zijn op zoek naar meer plekken waar we voor langere tijd vluchtelingen een veilige plek kunnen bieden. Waar precies weten we nog niet.

Nee, dat kan helaas niet. We willen de bewoners zoveel mogelijk privacy geven. Natuurlijk staat het daarbuiten iedereen vrij om contact te leggen.

Aanmelden vluchtelingen kan alleen via crisisnoodopvang van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bepaalt welke vluchtelingen vanuit de diverse crisisnoodopvanglocaties worden geplaatst in gemeentelijke noodopvanglocaties. Bij het ziekenhuis of de gemeente kunnen geen vluchtelingen aangemeld worden.