Tijdelijke huisvesting en opvang

De Rijksoverheid heeft alle gemeenten gevraagd om tijdelijke huisvesting en opvang te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders en asielzoekers. Ook onze gemeente neemt daarin haar verantwoordelijkheid. Daarnaast zien we dat er ook een grote woningbehoefte is bij onze eigen inwoners. Een deel daarvan heeft op korte termijn een andere woning nodig. En daar willen we ook een invulling aan geven.