Samenwerking en Communicatie

De gemeente werkt met verschillende partners samen in het Anders Wonen project. Zo is er overleg met verschillende zorgpartijen die de bewoners kunnen begeleiden en zijn er afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst met woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Kleurrijk Wonen gaat de huisjes plaatsen en verhuren.

Communicatie en participatie

De gemeente hecht grote waarde aan de mening van inwoners en andere belanghebbenden.  We zijn vanaf de start van het Anders Wonen project in gesprek met inwoners. Inwoners werden betrokken bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor Anders. Daarna hadden we op verschillende momenten overleg met omwonenden en andere belangstellenden van diverse locaties die geschikt zijn. Op dit moment zijn we in gesprek met omwonenden en bedrijven van de beoogde locatie hoek Schaarsdijkweg/Lingeweg. Er is een communicatie- en participatieplan in de maak om direct betrokkenen maar ook andere belangstellenden mee te nemen in het vervolgproces (Voedselbos en leefbaarheid rond de locatie).

Verslagen van de begeleidingsgroep Anders Wonen