Verhuiskosten, bijzondere bijstand

Moet u plotseling verhuizen maar hebt u geen geld voor de verhuiskosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor de verhuiskosten.

Aanvragen

Om bijzondere bijstand voor verhuiskosten te kunnen krijgen heeft u een urgentieverklaring van de woningverhuurder nodig. Deze verklaring kunt u aanvragen bij uw woningcorporatie.

Heeft u een aanpassing nodig in uw woning vanwege uw gezondheid of een handicap? Dan kunt u dit aanvragen bij de Wmo.

Denkt u in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor uw verhuiskosten in verband met een plotselinge verhuizing? Dan kunt u een aanvraag doen via de pagina Bijzondere bijstand. Vergeet niet om uw urgentieverklaring mee te sturen.

Heeft u geen urgentie gekregen? Neem dan eerst contact op met de gemeente Tiel. De medewerkers kunnen dan beoordelen of u op een andere manier de noodzaak van uw verhuizing kunt aantonen.

Bijzondere bijstand bij verhuizing

Het kan zijn dat u de woning moet inrichten en geen inboedel heeft. In bepaalde situaties kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.

Is er sprake van noodzakelijke verhuizing en moet over dezelfde periode zowel huur of woonkosten voor de oude als de nieuwe woning worden betaald? Er kan dan voor maximaal 3 weken bijzondere bijstand worden verstrekt.

Formulierenhulp

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Maak dan gebruik van de formulierenhulp. 

De formulierenhulp heeft iedere dinsdag en donderdag inloopspreekuur van 9.30 uur tot 15.15 uur in het pand van Dynamiek op de Haaftenlaan 26 in Tiel. Het inloopspreekuur is alleen op afspraak. Om een afspraak te maken kunt u bellen naar 0344-621607.