Vergaderschema en verslagen

De adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel vergadert in de regel elke laatste dinsdag van de maand van 19.30 - 22.00 uur in het stadhuis.

In de agenda is een toelichting per agendapunt opgenomen, zodat duidelijk wordt waar dit agendapunt over gaat. Ongeveer 1 week voor de vergadering treft u de link aan voor de komende vergadering. Wilt u de agenda en vergaderstukken via e-mail ontvangen? Mail dan naar sonnevaj@xs4all.nl

Een vergadering bijwonen?

Dat kan en aanmelden hiervoor is niet nodig. De vergaderingen zijn openbaar tenzij anders aangegeven. Raadpleeg de agenda voor de vergaderdata met stukken.