Vergaderschema en verslagen

De Wmo-raad vergadert in de regel elke laatste dinsdag van de maand van 19.30 - 22.00 uur in het stadhuis.

Vergaderdata 2022

In de agenda is een toelichting per agendapunt opgenomen, zodat duidelijk wordt waar dit agendapunt over gaat. Ongeveer 1 week voor de vergadering treft u de link aan voor de komende vergadering. Wilt u de agenda en vergaderstukken via e-mail ontvangen? Mail dan naar sonnevaj@xs4all.nl

Een vergadering bijwonen?

Dat kan en aanmelden hiervoor is niet nodig. De vergaderingen zijn openbaar tenzij anders aangegeven. Raadpleeg de agenda voor de vergaderdata met stukken.

Verslagen

De verslagen van eerdere vergaderingen vindt u hieronder: