Samenstelling college van B&W

Ons dagelijks bestuur is in handen van het college van burgemeester en wethouders.

In het college van burgemeester en wethouders zijn vijf politieke partijen vertegenwoordigd; PvdB, PvdA, VVD, GroenLinks en ProTiel. 

Burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken (portefeuilles). Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. Het coalitieakkoord vindt u op de pagina Coalitieakkoord 2022-2026.

Vergadering college

Het college vergadert iedere week op dinsdag onder voorzitterschap van de burgemeester. Het college bespreekt dan voorstellen die de ambtelijke organisatie heeft voorbereid. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college. De collegevergaderingen zijn niet openbaar. Wel kunt u de besluitenlijsten van deze vergaderingen bekijken. 

Afspraak maken

Voor een afspraak met de burgemeester en/of met één van de wethouders kunt u contact opnemen met het secretariaat: 0344 - 637 121 of bestuur@tiel.nl.

Collegeleden