Samenstelling college van B&W

Het Tielse college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders en vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt de voorstellen aan de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de gemeenteraad uit.

In het college van burgemeester en wethouders zijn vijf politieke partijen vertegenwoordigd; PvdB, PvdA, VVD, GroenLinks en ProTiel. De burgemeester is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De gemeentesecretaris ondersteunt het college en is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een taakverdeling (portefeuilleverdeling) gemaakt. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. Het coalitieakkoord vindt u op de pagina Coalitieakkoord 2022-2026.

Vergadering college

Het college vergadert iedere week op dinsdag onder voorzitterschap van de burgemeester. Het college bespreekt dan voorstellen die de ambtelijke organisatie heeft voorbereid. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college. De collegevergaderingen zijn niet openbaar. Wel kunt u de besluitenlijsten van deze vergaderingen bekijken. 

Afspraak maken

Voor een afspraak met de burgemeester en/of met één van de wethouders kunt u contact opnemen met het secretariaat: 0344 - 63 71 21 of bestuur@tiel.nl.